หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย PowerPoint 2010
การนำเสนองานต่อที่ประชุม หัวใจสำคัญคือทำอย่างไร? ให้ผู้ฟังในที่ประชุมเข้าใจและสนใจในเรื่องที่ผู้พูดนำเสนอ บ่อยครั้งที่นำเสนองานแล้ววกไปวนมา นำเสนอไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่มีพลังในการนำเสนอ เสียงไม่ดัง ไม่ชัดเจน ไม่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตามได้ การจัดทำ Power Point ในการนำเสนอก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจหรือไม่ ภาพสไลด์หรือข้อมูลประกอบการบรรยายถ้าไม่เป็นที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้การนำเสนอนั้นล้มเหลวได้

หลักสูตร “นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย PowerPoint 2010เป็นหลักสูตรหนี่งที่สามารถช่วยพัฒนาการด้านการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีตามหลักสากล สามารถโน้มน้าวผู้ฟัง ผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุม ให้เห็นโอกาส มีความเชื่อมั่นคล้อยตามท่านได้ ท่านสามารถนำไปฝึกปฏิบัติ ปรับใช้กับการนำเสนองาน พัฒนาหน้าที่การงานของท่านได้ต่อไป

อบรมระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2555 

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

1. โทรศัพท์ 038-102761 หรือ 038-745875

2. โทรสาร 038-393464

3. http://e-training.buu.ac.th

4. www.facebook.com/BuccTrainingService


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761