หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 18 มกราคม 2561

 โครงการพัฒนาระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต
การใช้งานระบบปลดหนี้ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (การปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการใช้ระบบการจัดการฝึกงานและการใช้งานระบบปลดหนี้นิสิต

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761