หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 Microsoft 2010 Tips and Tricks หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วย Microsoft Outlook 2010 และ OneNote 2010”

เอกสารโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีที หลักสูตร “Microsoft 2010 Tips and Tricks” ดูได้ที่นี่ค่ะ http://e-training.buu.ac.th/upload/doc1325824997.pdf


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761