หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 การสร้างแอฟฟิเคชั่นด้วย Flash

การสร้างแอฟฟิเคชั่นด้วย Flash 

           หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Web Multimedia Designer ที่สามารถสร้าง Web ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว (Animation) พร้อมเสียงประกอบแบบ Surround Stereo ( เสียงดังวิ่งจากลำโพงซ้ายไปขวา) พร้อมสร้าง Effect แปลกใหม่ให้กับ Web เช่น การทำปุ่มหรือ Menu ให้กดบน Web ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ พร้อมมีเสียงประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ หรือการทำให้มีวัตถุวิ่งตาม Mouse หรือแม้กระทั่งการสร้างระบบ Password Login ด้วย Action Script ใน Flash เป็นการสร้างงาน Animation หรือภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การซ้อน Layer การสั่ง Masking หรือ การ Tweenin แต่ละแบบ เพื่อสร้างลูกเล่นพิเศษให้กับภาพเคลื่อนไหว การเรียนในส่วนของการทำ Interactive และ Advance Action Script เพื่อการทำ Web ,Presentation และ Game โดยจะมีการประยุกต์ใช้คำสั่ง Action Script ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น

เนื้อหาในหลักสูตรนี้

 • เรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรมกราฟฟิก และ โปรแกรม Flash MX
  -     แนะนำโปรแกรม Macromedia Flash MX
  -     อธิบายรายละเอียดหน้าจอของโปรแกรม Flash และเครื่องมือต่างๆ
  -     วิธีการสร้างงาน Flash
  -     อธิบายแนวทางการพัฒนางานจากโปรแกรม Flash
  -     การใช้งานรูปภาพ Graphics
  -     การวาดภาพเวคเตอร์ด้วยเครื่องมือต่างๆ
  -     การแก้ไขภาพเวคเตอร์
  -     การย่อ ขยาย หมุน ภาพ
  -     การ Selection
  -     การทำซ้ำรูปภาพ
 • เรียนรู้การแก้ไข และเทคนิกการสร้างภาพรูปแบบต่างๆ
  -     การอิมพอร์ตภาพจากโปรแกรมกราฟฟิกอื่นๆ เช่น Illustrator
  -     การจักการกับภาพกราฟฟิก
  -     การใช้งานภาพบิตแมพ
  -     การใช้งานเลเยอร์
  -     เทคนิคการวาดภาพรูปแบบต่าง
  -     การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
  -     แนะนำ Timeline และ Frame Key Frame
  -     การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม
  -     การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tweening
  -     การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tweening
  -     การสร้างภาพเคลื่อนไหวตามลายเส้น
  -     การใช้ Mask ด้วยเลเยอร์
  -     การสร้าง Mask ด้วยสคริปต์
  -     เทคนิคการประยุกต์การใช้งาน Mask
 • เรียนรู้การใช้งานไลบรารี่ และ Symbol
  -     ความแตกต่างระหว่าง Symbol แต่ละประเภท
  -     การประยุกต์ใช้งาน Symbol แบบต่างๆ
  -     Graphic Symbol
  -     Movie Clip Symbol
  -     Button Symbol
  -     การจัดการกับไลบรารี่
  -     การนำเสียง เข้ามาใช้งานใน Macromedia Flash MX
  -     การใช้งาน ActionScripts เบื้องต้น
  -     การเผยแพร่งาน
  -     การใช้งานร่วมกับ dreamweaver

การชำระค่าลงทะเบียน
           1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
           2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
           3. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761