Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_544f3270c3b8f0763c3510d5a93b54b9, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 PC Maintenance

หลักการและเหตุผล
       ในยุคนี้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ โดยนิสิตส่วนใหญ่ได้จัดซื้อหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างมากมาย หากผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน การดูแล บำรุงรักษาและตรวจซ่อมแซมที่ถูกต้องแล้ว ย่อมจะทำให้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์อย่างไม่เต็มที่จนถึงกับเกิดการขัดข้อง สูญเสียทั้งอุปกรณ์และทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อส่งเครื่องเข้าซ่อมในศูนย์ซ่อมโดยทั่วไปแล้ว มักจะเสียเวลาไปอย่างมาก กว่าที่ช่างของศูนย์ซ่อมจะทำการแก้ไขและซ่อมเครื่องเสร็จ ทำให้งานหยุดชะงัก หรือดำเนินการไปไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อเวลาที่อาจารย์กำหนด ซึ่งหากนิสิตมีความรู้ในการใช้งาน การดูแล บำรุงรักษาและตรวจซ่อมแซมที่ถูกต้องแล้ว ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะเกิดน้อยลง และสามารถทำงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา จำเป็นจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งาน ดูแล และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้แบบครบวงจร

       หลักสูตร PC Maintenance นี้เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งาน การดูแล และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร เนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรนี้ จะสอนถึงโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การดูแล และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การสำรอง (Backup) ไฟล์ข้อมูล กู้คืนข้อมูล การใช้โปรแกรมตรวจสอบ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลัก
สูตรนี้เหมาะสำหรับ
         นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีความสนใจในเรื่องการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
        สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัน/เวลาฝึกอบรม
        วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2554

สถานที่จัดฝึกอบรม
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การรับสมัคร
1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
2. ยื่นใบสมัครหรือสมัคด้วยตนเองที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th/training/home.php

หัวข้อวิชา
      
1. รู้จักกับชิ้นส่วนในเครื่องพีซี และโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์
      
2. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
      
3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน
      
4. การใช้งานเครือข่ายเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาจอสีฟ้า (Blue Screen)
      
5. การจัดการกับฮาร์ดดิสก์ การเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
       6.
 การ Recovery โปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา Ghost  Acronis True Image

รูปแบบวิธีการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย  การสาธิต  และการปฏิบัติจริง 1 คนต่อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
       1. ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
       2.
ผู้เข้ารับการอบรมจะรู้จักชิ้นส่วน รู้จักโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์ และสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_544f3270c3b8f0763c3510d5a93b54b9, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0