Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_d502852970dbd33e127de643ebd06e05, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2010

เนื้อหาหลักสูตร
             หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Access มาก่อน ในหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ของตารางต่าง ๆ การ Import Excel เข้ามาใน Access การสร้างเงื่อนไขของ Query เพื่อดึงข้อมูลออกมาตามเงื่อนไขที่ต้องการ การสร้าง Form เพื่อป้อนข้อมูล การสร้าง Report เพื่อออกรายงาน หรือการสร้างเมนู เป็นต้น โดยใช้คุณลักษณะใหม่ ๆ ของ Access 2010 เช่นมุมมอง Backstage ที่สามารถเข้าถึงคำสั่งทั้งหมดที่นำไปใช้กับทั้งฐานข้อมูลได้ หรือส่วนของโปรแกรมประยุกต์ใช้แม่แบบที่ประกอบด้วยส่วนของฐานข้อมูล เช่น ตารางที่ได้รับการจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า หรือตารางที่มีฟอร์มและรายงานที่ทำงานอย่างมีความสัมพันธ์กัน


วิทยากร           
             คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 


วัน/เวลาการฝึกอบรม           
             ระหว่างวันที่ 1 – 4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555


ผู้รับผิดชอบโครงการ           
            งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานที่จัดฝึกอบรม
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  ชั้น 2  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การรับสมัคร
          1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464
          2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
          3. สมัครบนหน้าเว็บ
http://e-training.buu.ac.th  หรือทาง Facebook : www.facebook.com/BuccTrainingService
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)


การชำระค่าลงทะเบียน
            1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


การรับวุฒิบัตร
             ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_d502852970dbd33e127de643ebd06e05, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0