Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_6fc87dceaddbe2269c575b66982a3b8f, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 งานเสร็จเร็ว เอกสารเสร็จไว ด้วย Microsoft Word 2010

เนื้อหาหลักสูตร
             ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการใช้งานของ Microsoft Word 2010 โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานในการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่งต่าง ๆ ในการพิมพ์ข้อมูล การจัดแฟ้มข้อมูล การกำหนดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์ตาราง การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสาร ต่าง ๆ  ตลอดจนการสร้างจดหมายเวียน การนำรูปภาพ อักษรศิลป์ มาตกแต่งลงบนเอกสาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการเอกสารที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย ใบเสนอราคา รายงาน กระทั่งหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่มีความซับซ้อน และด้วยความ สามารถใหม่ ๆ อีกหลายประการ เช่น บานหน้าต่างนำทางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะแสดงภาพเค้าร่างของเอกสารทำให้สามารถเรียกดู เรียงลำดับ และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว การเพิ่มลักษณะพิเศษแบบเป็นภาพให้กับข้อความ การเพิ่มความน่าสนใจให้กับเอกสารด้วยการเปลี่ยนข้อความเป็นไดอะแกรมที่โดดเด่น เป็นต้น

วิทยากร           
             คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 

วัน/เวลาการฝึกอบรม           
             ระหว่างวันที่ 2 – 3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555

ผู้รับผิดชอบโครงการ           
            งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่จัดฝึกอบรม
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  ชั้น 2  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การรับสมัคร
          1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464
          2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,400 บาท
          3. สมัครบนหน้าเว็บ
http://e-training.buu.ac.th  หรือทาง Facebook : www.facebook.com/BuccTrainingService
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน
            1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-34640046

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
             ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_6fc87dceaddbe2269c575b66982a3b8f, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0