หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 โครงการ Train The Trainer

          โครงการ Train The Trainer เป็นโครงการเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา โดยมีวิทยาลัยชุมชน จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร สระแก้ว นราธิวาส มุกดาหาร ระนอง หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ตราด ตาก แพร่ ยโสธร สตูล สงขลา ยะลา อุทัยธานี พังงา ปัตตานี และแม่ฮ่องสอน


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761