หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ขั้นสูง

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ขั้นสูง

      การสร้างไดนามิกเว็บไซด์เป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก นักพัฒนาโปรแกรมอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมสร้างตัวนับ (Counter) สมุดเยี่ยม (Guest Book) กระดาน (Board) ตลอดจนระบบการลงทะเบียน (Registration) โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง การสร้างฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลดังกล่าวได้ สามารถใช้โปรแกรม PHP  My Admin จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรม PHP สร้างเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      คุณสมบัติ : มีพื้นฐานหรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร PHP เบื้องต้นมาแล้ว


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761