หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เบื้องต้น

 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เบื้องต้น

      PHP เป็นภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บที่ไม่ต้องการทรัพยากรมากนัก ตลอดจนสามารถทำงานในระบบปฏิบัติการได้หลายตัว เช่น Unix, Linux ตลอดจนถึง Windows 98/ME และยังสามารถทำงานกับฐานข้อมูลขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น MySQL เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของเว็บเซอร์เวอร์ ได้ทราบถึงจุดเด่นตลอดถึงการใช้งาน PHP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจถึงโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมภายใต้สภาวะแวดล้อมของ PHP สามารถสร้างไดนามิกเว็บเพจด้วย PHP ได้

     คุณสมบัติ : มีความรู้พื้นฐานด้าน html


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761