Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_368d5df88deb877c8f048978d211774d, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 Creating Web-API with NodeJS and ExpressJS

หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ได้ถูกพัฒนามากขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่นักพัฒนาเว็บไซต์ต่างรู้จักและใช้งานอย่างกว้างขวาง คือ API (Application Programming Interface) ซึ่งทำหน้าที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือเป็นช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบ
อื่น ๆ โดยผ่าน library ของผู้สร้างหรือให้บริการ API เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบอื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อกับ API ของผู้ที่เปิดให้บริการได้
       NodeJS คือเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานฝั่ง Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันได้หลากหลาย รวมถึงการพัฒนา Web API สำหรับ ExpressJS นั้น ถูกสร้างขึ้นมาบนฐานของระบบ NodeJS เพื่อติดต่อฐานข้อมูล, เก็บ Cookie, เก็บ session ทำงานร่วมกับ Mongodb หรือ MySQL ในการพัฒนา API ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมาก นักพัฒนาสามารถเรียนรู้การเขียน ExpressJS ได้ง่าย
       สำนักคอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของการพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “Creating Web-API with NodeJS and ExpressJS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของการพัฒนา Web API ด้วย NodeJS และ ExpressJS สามารถพัฒนา Web API เบื้องต้นได้ โดยในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การใช้ NodeJS และ ExpressJS การติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น เรียนรู้การสร้าง Web API เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของ NodeJS และ ExpressJS
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา Web API ด้วย NodeJS และ ExpressJS เบื้องต้นได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
     2 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
     Programmer, ผู้ดูแลและพัฒนาระบบขององค์กร นักพัฒนาแอปพลิชัน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน
     6,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร
     1. Setting up and Installation NodeJS
     2. Node Package Manager (npm)
     3. Setting up Express 4
     4. First Web-API
     5. Routing
     6. Authentication with JSON Web Token (JWT)
     7. Connecting to MySQL Server
     8. Testing your app with Jasmine

การรับสมัคร
     โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 และส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464
     ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 6,000 บาท
     (สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน
    ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา แหลมทองบางแสน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464
    หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
     ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : หากจำนวนผู้สมัครอบรม (ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว) น้อยกว่า 10 คน สำนักคอมพิวเตอร์ขออนุญาตไม่เปิดอบรมในหลักสูตรนี้

 


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
1
1/1
8 - 9 เมษายน 2560
6,000
6,000
20 / 1

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_368d5df88deb877c8f048978d211774d, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0