หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 Microsoft Excel Advanced

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1

เวลา  9.00-16.30 น.

 

 

 1. วิธีการใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นในแต่ละหมวดของ Excel
 2. วิธี Pointing และวิธีสร้างสูตร Smart Formula สูตรเดียวแต่ใช้งานได้สารพัด

 3. วิธีสร้างสูตร Link ข้าม file หรือข้าม sheet ให้ง่ายเหมือนกับสร้างสูตรในหน้าเดียวกันแบบ
  ไม่ต้องท่องจำ

 4. วิธีตั้งชื่อเซลล์อัตโนมัติจากหัวคอลัมน์หรือหัวแถว

 5. วิธีการแบ่งกลุ่มและหาผลรวมย่อยอย่างง่ายของข้อมูลด้วย Subtotal

 6. วิธีหายอดรวมตัวเลขของโครงสร้างเรื่องเดียวกันจากหลายตารางข้อมูลด้วย Consolidate

 7. สุดยอดของสูตร คือ Arrays Formula เป็นสูตรที่มีมาตั้งนานแล้ว แต่น้อยคนนักจะใช้เป็น

 8. หนีสูตร IF ไปใช้คำสั่งบนเมนู Data Validation

 9. วิธีจัดการกับรูปแบบตามเงื่อนไข Conditional Formatting

 10. วิธีกำหนดกลุ่มข้อมูลเองให้เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วย Custom List

วันที่ 2

 เวลา  9.00-16.30 น.

 1. วิธีสร้าง Sparkline ไว้ดูแนวโน้มของข้อมูล
 2. วิธีกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการด้วย Auto Filter และ Advanced Filter

 3. วิธีตรวจสอบที่มาของสูตรและตรวจสอบสูตรที่ถูกอ้างอิง

 4. การสร้างรายงานสรุปด้วย PivotTable & Pivot Chart

 5. การใช้ Data Validation สร้าง Dropdown Control List

 6. การสร้าง Fixture List

 7. วิธีใช้ Excel ร่วมกับโปรแกรม Word และ Database

 8. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Sceurity)

 9. การสร้างรูปแบบเอกสารต่างๆ โดยการใช้ Templates          

 10. การเรียกใช้ Developer Tab และส่วนประกอบของ Developer Tab

 11. การสร้างและใช้งานมาโคร

 

 

วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยน ตัดทอน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาเคล็ดลับอื่นๆ ให้เหมาะสมกับเวลา ระดับความรู้ และความต้องการของผู้เข้าอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761