หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 
รหัสหลักสูตร
วันที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
รายละเอียด
 Microsoft Excel Advanced
169
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
3,000
 การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
170
18 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
3,000
 Microsoft Access เบื้องต้น
171
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2559
3,000
 Tips & Trick for Microsoft Excel
174
24 กุมภาพันธ์ 2559
2,000
 Tips & Trick for Microsoft Word
173
14 ธันวาคม 2559
2,000
 Tips & Trick for Microsoft PowerPoint
177
16 ธันวาคม 2559
2,000
 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ
179
19 - 20 ธันวาคม 2559
3,500
 การดูแลและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
182
19 ธันวาคม 2559
2,000
 การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere
195
23 - 24 มกราคม 2560
3,500
 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ
198
23 - 24 มกราคม 2560
3,500
 Tips & Trick for Microsoft Office 2016
172
24 - 26 มกราคม 2560
4,500
 Tips & Trick for Microsoft Word
187
1 กุมภาพันธ์ 2560
2,000
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2016 ระดับกลาง
199
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
3,000
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง (Intermediate)
186
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
3,000
 Tips & Trick for Microsoft Office 2016
184
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
4,500
 การสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน Joomla
193
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
3,000
 อบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ ๕ ที่ขึ้นระดับ ๖
191
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
3,000
 การจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กรเบื้องต้น
180
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
3,500
 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ
197
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
3,500
 Microsoft Excel Advanced
190
7 - 8 มีนาคม 2560
3,500
 Angular 2 Fundamental
201
1 - 2 เมษายน 2560
6,000
 Tips & Trick for Microsoft Word
176
3 เมษายน 2560
2,000
 Tips & Trick for Microsoft Excel
175
4 เมษายน 2560
2,000
 Tips & Trick for Microsoft PowerPoint
178
5 เมษายน 2560
2,000
 Creating Web-API with NodeJS and ExpressJS
202
8 - 9 เมษายน 2560
6,000
 Tips & Trick for Microsoft Office 2016
185
20 - 22 เมษายน 2560
4,500
 การออกแบบและผลิตสื่อต่างๆ ด้วย Adobe Photoshop
181
27 - 28 เมษายน 2560
3,500
 การสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน Joomla
194
27 เมษายน 2560
3,000
 การจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กรเบื้องต้น
188
4 - 5 พฤษภาคม 2560
3,500
 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ 5 ที่ขึ้นระดับ 6
192
4 - 5 พฤษภาคม 2560
3,000
 การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere
196
25 - 26 พฤษภาคม 2560
3,500
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2016 ระดับกลาง
200
1 - 2 มิถุนายน 2560
3,000
 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง (Intermediate)
183
5 - 6 มิถุนายน 2560
4,000
 Microsoft Excel Advanced
189
5 - 6 มิถุนายน 2560
3,500

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761