หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 

  หลักสูตรทั้งหมดล่าสุด
Creating Web-API with NodeJS and ExpressJS
Angular 2 Fundamental
การใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2016 ระดับกลาง
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง (Intermediate)
การดูแลและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การออกแบบและผลิตสื่อต่างๆ ด้วย Adobe Photoshop
การจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กรเบื้องต้น
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ
Tips & Trick for Microsoft PowerPoint
Tips & Trick for Microsoft Excel
   
ข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา

  สถิติการเข้าใช้งาน  

สถิติการเข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน

มีผู้เข้าใช้งานทั้งสิ้น 416,438 คน


  ภาพกิจกรรม
 
 อบรมการใช้งาน Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง สำหรับพนักงานบริษัท มาสเตอร์ โปรแกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 อบรม MS Excel 2016 ระดับกลาง
 อบรมการใช้งานระบบ e-Meeting
 โครงการอบรม หลักสูตร Tips and Tricks Microsoft Office 2016
 การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
 ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CMMI for Service สำหรับผู้บริหารไอที

  คำร้องเปิดหลักสูตร  

หลักสูตร   จาก 

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761