หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถามที่มีคำว่า

ข้อมูลทั้งหมด 2รายการ
หน้าที่ 1/ 1
ต้องการฝึกอบรม กับสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะต้องชำระเงินอย่างไร

การชำระค่าลงทะเบียนมี 3 วิธีคือ

  1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
    ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  3. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และแฟกซ์เอกสารการชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่ 038 393464
   
ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ จะต้องทำอย่างไรดี
ท่านอาจจะเคยสมัครฝึกอบรมแล้ว จึงไม่สามารถสมาชิกได้อีก
และถ้าเคยสมัครฝึกอบรมไว้แล้ว แต่ไม่รู้ว่ารหัสผ่านอะไร ท่านสามารถติดต่อกับหน่วยฝึกอบรมได้ เพื่อขอ username และ password
   
หน้าที่ | 1

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761