หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

คลิปวีดีโอ สอนการใช้งาน Microsoft Word 2010 (6 ตอน)
อ่านแล้ว 641 ครั้ง

ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=sMnXZMCr90k&list=TLK5FP1p7Ebz4

ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=cDdQLh-IMVY&list=TLK5FP1p7Ebz4

ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=rKnVvJ4cSbw&list=TLK5FP1p7Ebz4

ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=ZyV5VKZKbJw&list=TLK5FP1p7Ebz4

ตอนที่ 5 http://www.youtube.com/watch?v=-jtoPNbKrcY&list=TLK5FP1p7Ebz4

ตอนที่ 6 http://www.youtube.com/watch?v=AXGFaavzwOw&list=TLK5FP1p7Ebz4หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761