หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

คลิปวีดีโอ สอนการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010
อ่านแล้ว 598 ครั้ง

ตอนที่ 1http://www.youtube.com/watch?v=L8sYfTLb8to&feature=c4-overview&playnext=1&list=TLK5FP1p7Ebz4

ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=7XOO-yBmUi4&list=TLK5FP1p7Ebz4หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761