หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

คลิปวีดีโอ สอนการใช้งาน MacBook ผลิตสื่อ Multimedia
อ่านแล้ว 693 ครั้ง

ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=xupq49iSbJQ&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=dvSsmWiOD7k&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=GbKfwaY4aOs&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=8ajqmIs0Hao&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 5 http://www.youtube.com/watch?v=yN5P0n_jOII&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 6 http://www.youtube.com/watch?v=WzYnJlHXtdg&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 7 http://www.youtube.com/watch?v=Fd1IHrp1K_Q&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 8 http://www.youtube.com/watch?v=U_LUeUxvxLg&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 9 http://www.youtube.com/watch?v=4bGYOb75n7A&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 10 http://www.youtube.com/watch?v=Zt9Fy827NsE&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 11  http://www.youtube.com/watch?v=-lpMt_cetrY&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 12 http://www.youtube.com/watch?v=RJBz-96XPzA&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 13 http://www.youtube.com/watch?v=eqiWnnYHUBw&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 14 http://www.youtube.com/watch?v=ji6fxEQoBbc&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 15  http://www.youtube.com/watch?v=q0G0CNYDqkk&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 16 http://www.youtube.com/watch?v=WI-YaT3lpQw&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 17  http://www.youtube.com/watch?v=MDGVYlECg6M&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 18  http://www.youtube.com/watch?v=GVICVfTZ3AY&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 19 http://www.youtube.com/watch?v=GrnOtfAhhHA&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 20 http://www.youtube.com/watch?v=dPHwdSiZk2o&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 21 http://www.youtube.com/watch?v=UAIlFlHFZ4s&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 22 http://www.youtube.com/watch?v=OoX6LsZ28Bo&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 23 http://www.youtube.com/watch?v=DK17Hr6CL_k&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 24 http://www.youtube.com/watch?v=JOue0i-fZ-Y&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 25 http://www.youtube.com/watch?v=dCc9gfqYjDM&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 26 http://www.youtube.com/watch?v=RiUD4fQh29M&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 27 http://www.youtube.com/watch?v=8nAj5POAfPk&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 28  http://www.youtube.com/watch?v=JFu-IPs4GNE&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

ตอนที่ 29 http://www.youtube.com/watch?v=htl-e35M-uQ&list=UUf15-UDTDUZj4mQZPZPaB9g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761