หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

แก้สมการหลายตัวแปร โดยโปรแกรม Microsoft Excel
อ่านแล้ว 25075 ครั้ง

แก้สมการหลายตัวแปร โดยโปรแกรม Microsoft Excel

สมมุติว่าเรามีโจทย์ ดังต่อไปนี้3X+5Y-Z = 20
2X-5Y+Z = 10
X+ Y+ Z = 10
ขั้นตอนมีดังนี้1.    นำตัวเลขสัมประสิทธิ์และตัวเลขผลลัพธ์ไปกรอกในช่องให้ครบทุกสมการ

 

 

 

2.    เตรียมช่องสำหรับแสดงผลลัพธ์

 

 

3.    คลุมดำที่ช่องผลลัพธ์และใส่สูตรดังนี้ =MMULT(MINVERSE(B6:D8),F6:F8)

  

4.    เมื่อใส่สูตรเสร็จให้ กดปุ่ม ctrl + shift + enter จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

  หมายเหตุ จำนวนตัวแปรและจำนวนสมการจะต้องเท่ากันจึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ เช่น ถ้ามีตัวแปร x และ y จะทำได้ เพียงแค่ 2 สมการเท่านั้น 
 


หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761