หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

Copy excel โดยไม่ต้องการคอลัมน์ที่ซ่อน
อ่านแล้ว 806 ครั้ง

Copy excel โดยไม่ต้องการคอลัมน์ที่ซ่อน

   Column

M และ N ถูกซ่อนไว้ 

  

กดปุ่ม F5 และเลือก Special

เลือก Visible cells only จากนั้นใครเลือก copy และ paste ที่ไฟล์อื่น

  จะ

ได้ผลลัพธ์ดังภาพ คอลัมน์ M และ N จะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้   หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761