หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft Excel 2010
อ่านแล้ว 991 ครั้ง

การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft Excel 2010

 โดยปกติในโปรแกรม Microsoft Excel จะมีชื่อคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข วันนี้จะมีดูวิธีว่าทำอย่างไร 1.    เลือกเมนู File -> Options

 

2.    เลือก Formulas -> R1C1 reference style

เพียงเท่านี้ ชื่อคอลัมน์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้ว

 
 


หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761