หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

อบรมการใช้งานระบบ e-Meeting

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)” เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สสปน.ได้ทดลองใช้งานระบบ e-Meeting สำหรับนำไปใช้ในการจัดการประชุมขององค์กร

 

 

 

 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761