หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

อบรม MS Excel 2016 ระดับกลาง

วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง” ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ของ Microsoft Excel 2016 เช่น การบริหารจัดการข้อมูลด้วย Pivot Table,การเรียงลำดับข้อมูลแบบซับซ้อน, การเรียงลำดับข้อมูลแบบซับซ้อน, การค้นหาข้อมูลโดยใช้ Filter และ Slicer, การสร้างรายงานแบบแบ่งกลุ่ม (Sub Total) ตามกลุ่มข้อมูลแบบซ้ำซ้อนหลายระดับ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้เทคนิคอื่น ๆ ในการใช้งาน Microsoft Excel 2016 ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

 

 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761